งานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript”

1/12/2564 11:42:04น. 91
Digital Transcript

         วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมการแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript”

         และเข้ารับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรนำในการให้บริการ Digital Transcript อย่างเป็นทางการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         จากระบบ ZOOM Cloud Meeting มีสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้ารับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 39 แห่ง   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/12/2564 11:42:04น. 91
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript”

#Digital Transcript
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน