คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

3/12/2564 15:51:56น. 1152
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 12 แห่ง ประกอบด้วย
1) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธา
5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
8)มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
11) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
3/12/2564 15:51:56น. 1152
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

#ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #SDG16 #sdg17 #sdg10
#sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน