มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

6/12/2564 16:25:20น. 402
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในกิจกรรม ประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และนำกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวในมีการจัดพร้อมกันในรูปแบบออนไลน์ทั่วประเทศ และดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ และได้จัดขึ้น ทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี และกำหนดให้เป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
6/12/2564 16:25:20น. 402
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

#5ธันวาคม2564 #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน