การประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา

7/12/2564 9:24:25น. 725
Does Meeting
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดประฃุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดเตรียมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รวมไปถึงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างเสริมพลังใจสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก และเทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน ผู้เข้าร่วมการประฃุมประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
7/12/2564 9:24:25น. 725
Print Friendly and PDF

การประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา

#DoesMeeting
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน