คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

13/12/2564 10:29:23น. 1171
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร การทำ SWOT Analysis การเชื่อมโยง SWOT Analysis กับกลยุทธ์ การถ่ายทอดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด การทบทวนและปรับปรุงแผน และการตรวจประเมินการดำเนินยุทธศาสตร์ขององค์กร และสาเหตุที่ทำให้การดำเนินยุทธศาสตร์ล้มเหลว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากบุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
13/12/2564 10:29:23น. 1171
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolOfMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน