คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ

14/12/2564 15:36:18น. 526
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศารัตน์ อุตตะมะ อาจารย์กานต์ชนก สุขบทและเจ้าหน้าที่ ได้ออกดำเนินโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร
โดยได้รับเกียรติจากนางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ
โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ผู้สูงอายุกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาโมเดลผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครสกลนคร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิต ผู้สูงอายุ" นอกจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมะขามป้อม เกี่ยวกับการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ โดยให้ชุมชนและผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนวิถีการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
14/12/2564 15:36:18น. 526
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #University of Phayao #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน