คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัย และบทความวิชาการทางการแพทย์

15/12/2564 13:54:42น. 932
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
          เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์ "2021-2022 Clinical Research Forum : Series of 2-Day Occasional Lectures & Consultations" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Therapeutic research : RCT & non-R design Design, conduct, analysis & report โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตร Ph.D.Clinical Epidemiology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาการเขียนงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
15/12/2564 13:54:42น. 932
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัย และบทความวิชาการทางการแพทย์

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน