มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ ในการร่วมจัด “ดนตรี อว .เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

16/12/2564 11:42:10น. 556
ดนตรี อว .เทิดพระเกียรติ

          วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ การประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร อว. กับ อธิการบดี 4 ทปอ. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา

          โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารับมอบโล่ ในการที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดแสดงดนตรีในมหกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

          เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
16/12/2564 11:42:10น. 556
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ ในการร่วมจัด “ดนตรี อว .เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

##sdg17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน