คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัด"กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการประจำปีการศึกษา 2565

21/12/2564 10:41:44น. 1344
กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัด"กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565" โดยได้สัญจรไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย โดยมีโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
2. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
3. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
4. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
5. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย
6. โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
21/12/2564 10:41:44น. 1344
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัด"กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการประจำปีการศึกษา 2565

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน