กองบริการการศึกษาจัดโครงการ TCJ-Cultural Exchange (Thai-Cambodia-Japan) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting

21/12/2564 10:44:17น. 777
TCJ Cultural Exchange
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ Juntendo University จัดโครงการ TCJ-Cultural Exchange (Thai-Cambodia-Japan) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกล่าวต่อนรับ โดยกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของนิสิตไทย - นิสิตกัมพูชา และนิสิตญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
21/12/2564 10:44:17น. 777
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษาจัดโครงการ TCJ-Cultural Exchange (Thai-Cambodia-Japan) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting

#TCJ Cultural Exchange
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน