คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

22/12/2564 14:54:50น. 1061
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับอาจารย์แพทย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตแพทย์ชั้นปี 1, 2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ในการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตในสายรหัส นิสิตชั้นปีอื่น รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดพะเยา และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างเหมาะสม

สำหรับภายในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือโดยอาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ และกิจกรรมนันทนาการ (กิจกรรม: Story Fairy Tale) กิจกรรมเปิดสายรหัสนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา รับชมการแสดงของตัวแทนแต่ละชั้นปี และกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามและประกวดร้องเพลง โดยตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 พร้อมทั้งประกาศผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะ ทั้งยังได้รับเกียรติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาตร์ กล่าวปิดและให้โอกวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
22/12/2564 14:54:50น. 1061
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน