คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

22/12/2564 15:34:04น. 3167
ขอแสดงความยินดี  กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ รหัสนิสิต 62055659  นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ รหัสนิสิต 62055659
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
22/12/2564 15:34:04น. 3167
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #PHUP #UniversityofPhayao #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน