สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

24/12/2564 14:47:38น. 1335
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดงาน U2T ของดีของดัง ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาลัย จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล และเปิดตัวภาพยนตร์พะเยาที่รัก ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในพื้นที่ ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ โดยงานได้จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าท็อป พลาซ่า จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย เป็นผู้แทนในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล และเปิดตัวภาพยนตร์พะเยาที่รัก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การจัดนำเสนอ ของดี ของดัง ๗ ตำบล ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง พะเยาที่รัก ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำผ่านการทำงานของชุมชนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ของดี ของดัง ๗ ตำบล จากทั้งหมด ๓ อำเภอ ในจังหวัดพะเยา ที่สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (U2T) เข้าไปพัฒนา

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ได้กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีการบูรณาการความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้รู้ในชุมชนมีการนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดแก่ชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์เช่นเทคโนโลยีการเกษตรการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภาพการตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงกับตลาดเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนอาหารไก่ไข่การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพการรวมกลุ่ม และสร้างอาชีพใหม่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนการพัฒนาด้านการตลาดด้วย

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง / สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/12/2564 14:47:38น. 1335
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

#U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
#sdg4 #sdg7 #sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน