กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดโครงการ UP CAMPING & SLOW LIFE

26/12/2564 0:56:26น. 1937
up camping

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ได้จัดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและตลาดวัฒนธรรม (UP CAMPING & SLOW LIFE) โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เกิดกิจกรรมหรือนวัตกรรมด้านอัตลักษณ์นิสิต(สุนทรียภาพ) ในมหาวิทยาลัยพะเยา 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  3.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์(ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนในการออกร้านค้าภายในงาน)  โดยในโครงการมีการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี (โฟล์คซอง) , การจำหน่ายสินค้าจากชมรมนิสิต ผู้นำนิสิต , talk to เพลินกับวิถีชาวแคมป์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าลานเซิร์ฟสเก็ต อาคารสงวนเสริมศรี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.30 น. โดยมีนิสิตและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
26/12/2564 0:56:26น. 1937
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดโครงการ UP CAMPING & SLOW LIFE

##SDG3 # sdg5 #sdg11 # sdg15
#sdg3 #sdg5 #sdg11 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน