ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

26/12/2564 17:58:20น. 733
กิจกรรม LLC สัญจร
           เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแนะนำบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
26/12/2564 17:58:20น. 733
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##LLCสัญจร ##คณะพยาบาลศาสตร์ ##คณะแพทยศาสตร์ # #SDG4 ##SDG17 # #มหาวิทยาลัยพะเยา # #LifelongLearningCenter # #ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ##ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน