คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair

29/12/2564 22:33:24น. 1369
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมทีมงานวิจัยคณะคณบดีคณะนิติศาสตร์ นำผลงาน การดำเนินงานโครงการรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T) พะเยา และโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม ฯ ดังกล่าว จำนวน 10 ตำบล ได้แก่
1. ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
2. ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
3. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง
4. ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
5. ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
6. ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
7. ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
8. ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
9. ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
10. ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ

           ซึ่งผลงานการดำเนินการ โครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
29/12/2564 22:33:24น. 1369
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair

#U2T #school of law #นิติมพ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน