คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

5/1/2565 9:56:58น. 1768
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 4 มกราคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์, รองอธิการบดี, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ, คณาจารย์ พร้อมบุคลากรคณะฯ ให้การต้อนรับดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่ และถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ในเวลาอันใกล้นี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
5/1/2565 9:56:58น. 1768
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน