คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2021

11/1/2565 15:12:06น. 1175
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2021
วันที่ 8 มกราคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2021 ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "อายุยืน 100 ปี ชีวีมีสุข" Longevity in Smart Elderly โดยสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล กองทุนเพื่อสุขภาพแห่งอาเซียน (AMEFA) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ในการนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/1/2565 15:12:06น. 1175
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2021

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofPublicHealth #PHUP #UniversityofPhayao #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน