คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการ ของลำของดี 4 ตำบล - โครงการการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล

14/1/2565 14:50:05น. 103
 ของลำของดี 4 ตำบล
เมื่อวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล กิจกรรมที่ 8 การถ่ายทอดบทเรียนและความรู้จากการดำเนินโครงการ โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการ “ของลำของดี 4 ตำบล” เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการดำเนินโครงการของพื้นที่สังกัดในโครงการดังกล่าว ได้แก่ พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ, พื้นที่ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้, พื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง และพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา และโรงแรมพะเยาเกทเวย์ ทั้งนี้ ท่านปลัดจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการโดยเป็นการจัดทำบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของแต่ละพื้นที่ที่ได้มีการดำเนินโครงการ รวมถึงเป็นตลาดเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลผลิตภายในแต่ละชุมชน รวมถึงเป็นผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชนสรณ์ สีหมอก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรเชษฐ์ อำขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/1/2565 14:50:05น. 103
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการ ของลำของดี 4 ตำบล - โครงการการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล

# ของลำของดี 4 ตำบล #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน