สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา

17/1/2565 11:45:19น. 603
ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย
              เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ปีงบประมาณ 2565 ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดพะเยา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ภายในกิจกรรมมีการเสวนา บรรยาย และ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียอีกด้วย
              โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการเสวนาและบรรยายด้านข้อมูลความรู้ด้านศิลปะวันธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดย อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก และการบรรยาย เรื่อง พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สุทธะ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้ประยุกต์กับศิลปวัฒนธรรมของพะเยาในด้านต่าง ๆ โดย คณาจารย์ภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ดังนี้ หัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนทางวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย, การบรรยาย ในหัวข้อ “การนำเสนอการใช้สื่อความจริงเสมือนของพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา” โดย อาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว และ หัวข้อ “การนำเสนอผลงานนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย” โดย อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 นี้ เพื่อให้นิสิต และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานนิสิตได้

              รับชมบรรยากาศภายในกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/101485699028147/videos/918358768828423 
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/1/2565 11:45:19น. 603
Print Friendly and PDF

สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน