คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในจังหวัดพะเยา”

21/1/2565 1:10:49น. 1674
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในจังหวัดพะเยา”
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในจังหวัดพะเยา” เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยา และนำไปเป็นตัวแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นนำร่องจังหวัดอื่นๆ ของประเทศต่อไป โดย ได้รับเกียรติจากนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมโดยนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร คณะผู้วิจัย และทีมที่ปรึกษาโครงการวิจัย ร่วมประชุมและขับเคลื่อนการดำเนินการ ระหว่าง วันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
21/1/2565 1:10:49น. 1674
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในจังหวัดพะเยา”

#SDG10 #SDG16 #SDG17 #sdg10 #sdg5 #คณะนิติศาสตร์ # นิติมพ #school of law #university of phayao #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg5 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน