การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ

23/1/2565 11:15:57น. 732
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
นิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา นางสาวภคพร งามประเสริฐสิทธิ์ รหัสนิสิต 63160387 เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

_____________________________

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook ฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา 

วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา

https://www.facebook.com/UPCMMEd

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
23/1/2565 11:15:57น. 732
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ

##UPCM ##วิทยาลัยการจัดการ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน