คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ

26/1/2565 16:15:17น. 1376
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยรางวัลดังกล่าวจะมีพิธีการมอบให้กับนักวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่แวดวงวิชาการ ในปี พ.ศ. 2563
ในโครงการประชุมวิชาการระดับดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
26/1/2565 16:15:17น. 1376
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน