คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ

26/1/2565 16:15:17น. 138
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยรางวัลดังกล่าวจะมีพิธีการมอบให้กับนักวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่แวดวงวิชาการ ในปี พ.ศ. 2563
ในโครงการประชุมวิชาการระดับดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
26/1/2565 16:15:17น. 138
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน