คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

27/1/2565 15:51:20น. 2406
โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 “โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” โดยมี ดร.อภิชาต บัวกล้า เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.ทรงพล ผัดวงศ์, นายอนุกูล สุริยะไชย, นายปิยพงษ์ ยารวง ครูปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะดำเนินงานที่สำคัญในการช่วยพัฒนาระบบการจัดการด้านการผลิตทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดการทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชากรในพื้นที่ตำบลบุญเกิดให้สูงขึ้น และสามารถต่อยอดในการพัฒนาการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของชุมชนได้ในอนาคต


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
27/1/2565 15:51:20น. 2406
Print Friendly and PDF

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

#โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม #SDG8 #SDG9 #SDG11 #คณะวิศวกรรมศาสตร์
#sdg8 #sdg9 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน