วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

31/1/2565 10:38:31น. 296
#พะเยาวิจัย #พะเยาวิจัย11 #PRC11  #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา #CollegeofManagementBangkok #UniversityofPhayao #UPCM
                     วันที่ 27 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation” ในปีนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ) ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 

                     หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ วอทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ) ในโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในแขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครfacebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
31/1/2565 10:38:31น. 296
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน