ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin) ผ่านระบบออนไลน์

31/1/2565 11:08:18น. 884
Turnitin
         เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหม หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิว จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
31/1/2565 11:08:18น. 884
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin) ผ่านระบบออนไลน์

##Turnitin ##โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ##วิจัย ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน