วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ครั้งที่ 2

1/2/2565 12:51:08น. 342
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
            วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องR805 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 2) วิทยากรบรรยายโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน ให้ข้อมูลการดำเนินงาน

โดยมีผู้เข้าร่วมเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ดังนี้
1. นางสาวจิตรสุดา เวตมะโน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ
ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o1 o2 o3 o5 o6 o13 o14 o18 o19 o20 o29 o30 o31
2. นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o21 o22 o23 o24 o25 o26 o27 o28
3. นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ
ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o15
4. ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน
ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o4 o10 o11 o12 o34 o36 o37 o38 o39 o40 o41 o42 o43
5.นางสาวสมฤดี ศรีสงคราม รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานและประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT  o5 o6 o7 o8 o9 o16 o17 o32 o33 o35

พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการดังกล่าว
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
1/2/2565 12:51:08น. 342
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน