การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ

2/2/2565 12:36:12น. 459
#ฝึกปฎิบัติวิชาชีพ #บริหารการศึกษา #วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา #UPCM
วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา นายสงกรานต์ งอมสระคู รหัสนิสิต 63160073 เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารพี่เลี้ยง คือ นายอัศวิน ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางกมลรัชต์ สิงห์พันธ์ รักษาการณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ให้การฝึก ณ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook ฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา
วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
2/2/2565 12:36:12น. 459
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน