คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่กา

3/2/2565 21:09:52น. 762
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร หัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมาย เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่กา ณ ที่ทำการชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา เพื่อประชาสัมพันธ์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(มหาวิทยาลัยพะเยา) ตำบลแม่กา ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ ให้กับชุมชนตำบลแม่กา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
3/2/2565 21:09:52น. 762
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่กา

#ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) #ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา #คลินิกกฎหมาย #sdg10 #sdg16 #sdg17
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน