รร.สาธิต ม.พะเยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (RUN FOREST) ประจำปี ๒๕๖๕

4/2/2565 15:28:36น. 740
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

           วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (RUN FOREST) จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฝึกประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อีกทั้งยังส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง โดยใช้การออกกำลังกายเป็นสื่อ          เส้นทาง กิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีระยะทางรวม ๔.๔๘ กิโลเมตร นักกีฬาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกคน

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
4/2/2565 15:28:36น. 740
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รร.สาธิต ม.พะเยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (RUN FOREST) ประจำปี ๒๕๖๕

#เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน