มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประกวดธิดาข้าวทิพย์ และพิธีกวนข้าวทิพย์ โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๕

4/2/2565 16:45:50น. 1401
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประกวดธิดาข้าวทิพย์ และพิธีกวนข้าวทิพย์  โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประกวดธิดาข้าวทิพย์ และพิธีกวนข้าวทิพย์

 โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๕

 

       โครงการตานเข้าใหม่ใส่บาตรหลวง ๒๕๖๕ และกิจกรรม”กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สืบสานประเพณีตานข้าวใหม่ของจังหวัดพะเยา และเป็นการสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดพะเยา สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นด้วย

           เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์และมอบรางวัลการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ณ มณฑลพิธี ลานอเนกประสงค์อาคารสงวนเสริมศรี ภายในงานในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้คัดเลือกสาวพรหมจารี จำนวน ๕ คน เป็นผู้กวนข้าวทิพย์ วัตถุดิบที่ใช้ในการกวนข้าวทิพย์ในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าวเหนียว ถั่ว งา ธัญพืช น้ำผึ้ง นม ธัญพืชต่างๆ ที่คั่วสุก ถั่ว งา มะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อน และผลไม้อีกหลายชนิด ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งของที่ชาวพะเยาร่วมกันบริจาคทำบุญทั้งสิ้น

หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี คณะผู้บริหารได้ทำการใส่เครื่องปรุงข้าวทิพย์ โดยมีธิดาข้าวทิพย์ เป็นผู้กวนข้าวทิพย์จนแล้วเสร็จ ก่อนจะนำเข้าขบวนแห่ทางน้ำไปถวายพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้วจะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำ และผู้บริโภค ผู้ที่ได้กินข้าวทิพย์แล้วจะมีแต่โชคลาภ แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
4/2/2565 16:45:50น. 1401
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประกวดธิดาข้าวทิพย์ และพิธีกวนข้าวทิพย์ โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๕

#โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๕ #พิธีกวนข้าวทิพย์
#sdg11 #sdg14 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน