วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โดยนิสิตปริญญาโทจัดการบรรยาย เสวนา และนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในสถานการณ์โควิด-19

5/2/2565 21:24:05น. 578
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
                วันนี้ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดการบรรยาย เสวนา และนิทรรศการ เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้อง R805 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้
- อาจารย์ ดร.นาถวุทธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
- คุณอนันตชัย วัณณะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท
- คุณปรินทร์ พัฒนธรรม Executive Assistant Manager of Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok และประธานชมรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมิติใหม่
- คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกูล นายทะเบียนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรรมการผู้จัดการ บจก. เฟิร์ท เวิล์ด ทัวร์

ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และถ่ายภาพร่วมกัน
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
5/2/2565 21:24:05น. 578
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน