วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ 2565

8/2/2565 17:06:23น. 315
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา

                  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม R805 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมสุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
8/2/2565 17:06:23น. 315
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน