เลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

18/2/2565 16:43:24น. 678
สภานิสิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. กองกิจการนิสิต ได้เชิญสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565  เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภานิสิต และสมาชิกสภานิสิตโดยตำแหน่ง รวมทั้ง ชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภานิสิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของสภานิสิต ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี และทาง MS Team โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม และ นางสาวสรณี เกิดทอง หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต เป็นเลขานุการ  การประชุมดังกล่าว

 

สมาชิกสภานิสิต มีจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน ร่วมดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการเสนอชื่อ

ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อ มีจำนวน 4 คน ดังนี้

1.นายธนาวัฒน์  ยามูล  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.นายกฤษณะ  จันนาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.นายกันต์ธีภพ  นอนา  คณะนิติศาสตร์

4.นางสาวอาทิตยา  แย้มแบน  คณะศิลปศาสตร์

 

โดยที่ประชุมให้มีการนับคะแนนโดยการยกมือ และ พิมพ์หมายเลข เพื่อนับผลคะแนน โดยผลการนับคะแนน ปรากฎว่า นายกฤษณะ จันนาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเสียงมากที่สุด   จึงเป็นผลให้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

 

จากนั้น ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมนิสิตดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/2/2565 16:43:24น. 678
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน