คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็น ในโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมษยชนประจำปีงบประมาณ 2565

21/2/2565 22:04:00น. 1017
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็น ในโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็น ในโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม: ถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (จ.พะเยา) โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในของรัฐระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา และภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ (M2 Hotel Waterside) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดการประชุม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(จังหวัดพะเยา) ดำเนินการระดมความเห็น โดยวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การประเมินการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสถานการณ์/ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดพะเยา และนำผลจากการศึกษามาใช้เป็นต้นแบบ ในการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (จังหวัดพะเยา) และออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
21/2/2565 22:04:00น. 1017
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็น ในโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมษยชนประจำปีงบประมาณ 2565

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ ##SDG17 #SCG4 #sdg16 #sdg10
#sdg4 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน