วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา มุ่งผลิตกำลังคน สู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน

22/2/2565 17:17:51น. 1193
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

           วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสทางคณะเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีคณบดีและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร โดยได้นำเสนอข้อมูลนโยบายการบริหารของคณะ อาทิ เรื่องความโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Outstanding Profile) ทั้งของนิสิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ความสำเร็จด้านสหกิจศึกษา รางวัลความสำเร็จของนิสิต รวมถึงนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของคณะออกสู่เชิงพาณิชย์ และงานวิจัยที่เป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน มีผลงานวิจัยหลากหลายที่ควบคู่ไปกับการให้บริการแก่ชุมชน อาทิ โครงการวิจัย นวัตกรรมเครื่องมือประเมินและส่งเสริมภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กเล็กชาวเขาอายุต่ำกว่า ๖ ปี ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โครงการงาม้อนเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุสู่ชุมชนนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีการสร้างนวัตกรปลูกงาม้อนและสกัดน้ำมันจากงาม้อนเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น


           ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ กว่า ๒๒๗ ผลงาน คณบดีได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งกล่าวว่า ความสำเร็จของคณะทั้งหลายทั้งมวล เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรของคณะทุกภาคส่วน ทีมผู้บริหารทุกท่าน และในปี ๒๕๖๕ ทางคณะมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ๕๐ เรื่อง และมุ่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น


          อธิการบดีได้ชื่นชม พร้อมให้กำลังใจที่ทางคณะได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างเต็มที่และมีความสุข กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะต่อไป


 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
22/2/2565 17:17:51น. 1193
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา มุ่งผลิตกำลังคน สู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน