ม.พะเยา เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

28/2/2565 16:46:14น. 1398
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี


           มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระยะเวลาการอบรม ๑ ปี โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ โดยเรียนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา


          ผู้ที่มีสิทธิสมัคร คือบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร ๒๐๐ บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดประกาศรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://bit.ly/36PoSGX

          ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                ๑. งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๗๐-๓
                ๒. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๕๖-๗
               Email: nursepyo.up@gmail.com 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/2/2565 16:46:14น. 1398
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

#หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล๑ปี
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน