กองกิจการนิสิตประชุมติดตามผลการประเมินของบุคคลในหน่วยงาน

5/3/2565 1:51:53น. 470
ita

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกองกิจการนิสิต  นำโดยนายพิเชษฐ   ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร เพื่อติดตามผลการประเมินของบุคคลในหน่วยงาน (IIT) การประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน (EIT) และวิเคราะห์การจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน (OIT) ที่เผยแพร่ลงบน website ของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรได้มีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมภิบาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “NO GIFT POLICY : งดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล” 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
5/3/2565 1:51:53น. 470
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตประชุมติดตามผลการประเมินของบุคคลในหน่วยงาน

##SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน