คณะนิติศาสตร์ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยสิทธิ

9/3/2565 21:48:19น. 1290
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  จัดกิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพสิทธิมนุษยชน  กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยสิทธิ  ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจการพิเศษ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ จัดกิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพสิทธิมนุษยชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยสิทธิ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ในการนี้คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร หัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย และกรรมการคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมลงพื้นที่จัดบูทเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรชองคณะนิติศาสตร์ และรับเรื่องให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้ให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายสัญชาติ แก่ผู้ที่มาปรึกษาด้วย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
9/3/2565 21:48:19น. 1290
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยสิทธิ

#upmediation #uplaw #กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #ศูนย์ไกล่เกลี่ยม.พะเยา #คลินิกกฎหมาย #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #sdg5 #SDG16 #SDG17 #sdg10 #SDG11
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน