คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการงานวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์

14/3/2565 13:48:14น. 1190
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการงานวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์
วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล และ ทีมวิจัยจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาสัตว์ศาสตร์ ได้เสนอแผนบูรณาวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

 

ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมร่วมกันกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายเสกสรร สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ คณะผู้บริหารงานวิจัยเข้าร่วม รายละเอียดของงานวิจัยตามแผนงานวิจัยเร่งด่วนตามโจทย์ของประเทศไทยที่จะพัฒนาร่วมกัน คือ งานวิจัยอาหารโคนม ซึ่งได้เริ่มวิจัยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และ งานวิจัยอาหารสุกร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่จะการยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาจากระดับพื้นที่ในสู่ระดับประเทศ และ ได้ข้อมูลทางวิชาการสำหรับนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมไปกับการพัฒนาทักษะของนักวิชาการ และ เกษตรแกนนำให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้และขยายผลต่อยอดตามบริบทพื้นที่ต่อไป


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
14/3/2565 13:48:14น. 1190
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการงานวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ
#sdg2 #sdg4 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน