วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานUKPSFระดับSenior Fellow

15/3/2565 12:45:08น. 1195
#UPCM

                 นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

                วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาส ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา


🌐Facebook: https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Website: http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
15/3/2565 12:45:08น. 1195
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน