อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

15/3/2565 14:49:05น. 577
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณพรชัย เวชากร บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ จำนวน ๑ เครื่อง และคุณฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและครอบคลุมการรักษาโรคต่าง ๆ ร่วมถึงการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ  จึงได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับภารกิจด้านการให้บริการรักษาพยาบาล และด้านการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพและตอบสนองต่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดย ครุภัณฑ์ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ นี้ใช้สำหรับเตรียมยารักษาผู้ป่วยที่ปราศจากเชื้อโรค เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ รวมถึงนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและในส่วนกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณนั้นนำมาให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่มีภาวะหรืออาการทางระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สำหรับการตรวจวินิจฉัย และการวิเคราะห์ค้นหาเชื้อก่อโรคผู้ป่วย รวมทั้งให้บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตแพทย์และนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้ ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
15/3/2565 14:49:05น. 577
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน