หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รหัส 61

21/3/2565 15:35:06น. 954
University of Phayao
วันที่ 18 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รหัส 61 จำนวน 22 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมให้โอวาท คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อในระดับสูง รวมถึงได้จัดพิธีมอบหมวกนิรภัย สร้างขวัญกำลังใจและเป็นตัวแทนความห่วงใยจากหลักสูตรฯ ในการออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงาน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
21/3/2565 15:35:06น. 954
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน