พิธีรับมอบหมายงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

22/3/2565 14:29:02น. 68
อบกน
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ยรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต(ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ) ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมทั้ง ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต ประธานสหเวียง ประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 เข้าร่วมพิธีรับมอบงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565โดย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้มอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Area Base โดย องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต จะทำงานในหน้าที่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไร หรือ จะจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ร่วมกับชุมชนได้อย่างไรบ้าง
2.ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้นำนิสิต มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบันและ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์)
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs
โดยมีหัวหน้างานกองกิจการนิสิต และ บุคลากรที่ดูแลองค์กรนิสิต เป็นสักขีพยานในการรับมอบงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
22/3/2565 14:29:02น. 68
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน