กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

26/3/2565 12:43:29น. 22
ความปลอดภัย

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหัวข้อ “ปัจจัยการทำงานในสำนักงานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางด้านกายและใจ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย  อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ 1. บุคลากรของกองกิจการนิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพและผู้ปฏิบัติงานให้สามารถประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงานได้2. บุคลการของกองกิจการนิสิตเรียนรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงในสถานที่ทำงานได้ สุขภาพกายภาพ ทางถึงการยศาสตร์ของสภาพการทำงาน สุขภาวะทางกาย ใจ สมบูรณ์ 3. ได้รับการสนับสนุนให้สถานที่ทำงานได้รับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
26/3/2565 12:43:29น. 22
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

##SDG17 ##SDG4
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน