วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ The New Breed Manager โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

26/3/2565 16:30:38น. 646
#หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                      วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายวิชา 176713 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "The New Breed Manager" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  Onsite และ Online ผ่านระบบ zoom cloud meeting ณ ห้อง R805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
26/3/2565 16:30:38น. 646
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน