วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพ ฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 โบราณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

28/3/2565 12:56:00น. 951
#อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1
                      วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.นพปฎล ธาระวานิช วิทยากรบรรยายหัวข้อโบราณคดีไทยพื่อการท่องเที่ยว และวิทยากรโดย ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร วิทยากรบรรยายหัวข้อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานโครงการ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
28/3/2565 12:56:00น. 951
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพ ฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 โบราณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

#วิทยาลัยการจัดการ #UPCM #อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน