Vice President for Student Quality has welcomed our newbies by provided guidance on preparing and creating a safe environment and all of our workspaces during the pandemic.

18/6/2563 12:45:32น. 4596
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตและจุดคัดกรองCOVID-19 ต้อนรับนิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตและจุดคัดกรองCOVID-19 ต้อนรับนิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  เวลา 14.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DORM) โดยมีจุดคัดกรองโรคระบาดไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID 2019) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ มีเจ้าหน้าที่สอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติการเดินทางก่อนเข้า-ออก หอพัก และขอความร่วมมือนิสิตและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากห้องหรือนอกตัวอาคาร รวมถึงมีรถเข็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมการรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่มีความจำเป็นหรือมีปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ในภาคการศึกษาต้น เทอม 1/63 และ ได้ให้การช่วยเหลือนิสิตเบื้องต้น ที่มีปัญหาขาดแคลน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าหอพัก  ทั้งนี้ หน่วยหอพักฯ ได้แจ้งยอดนิสิตที่เข้ามาจองหอพักนิสิตจำนวนทั้งสิ้น 212  คน

สำหรับผู้ปกครองหรือนิสิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยหอพัก งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โทร 054 466 666 ต่อ 6276 (ในวันเวลาราชการ)

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยหอพัก งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / สมพงษ์ จันทร์พิมพ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   
18/6/2563 12:45:32น. 4596
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


Vice President for Student Quality has welcomed our newbies by provided guidance on preparing and creating a safe environment and all of our workspaces during the pandemic.

#UPDORM #มหาวิทยาลัยพะเยา #COVID19 #หน่วยหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน