วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และหัวข้อกลุ่มชาติพันธ์ุและชุมชนท้องถิ่น

9/4/2565 17:49:22น. 338
#อบรมมัคุเทศก์

                    วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น.  วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธร วิทยากรบรรยายหัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (เหนือ-อีสาน) และวิทยากรโดย ดร.ธนสิน จันทเดช วิทยากรบรรยายหัวข้อ กลุ่มชาติพันธ์ุและชุมชนท้องถิ่น (กลาง) ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานโครงการ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
9/4/2565 17:49:22น. 338
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และหัวข้อกลุ่มชาติพันธ์ุและชุมชนท้องถิ่น

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #อบรมมัคคุเทศก์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน