วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ "ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์" สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

10/4/2565 17:16:13น. 365
#วิทยาลัยการจัดการ
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม R805 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และให้ปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "มนุษย์แห่งชัยชนะ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
กล่าวต้อนรับบัณฑิตใหม่ โดย ดร.ธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต และนิสิต เข้าร่วมพิธีสวมฮู้ดชุดครุยแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
10/4/2565 17:16:13น. 365
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ "ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์" สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #ปัจฉิมนิเทศ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน